Ivan Katanušić

OPĆI PODACI

Atletski klub osoba s invaliditetom Uriho

Natjecateljska kategorija: F-64
Status: Aktivan

SPORTSKA POSTIGNUĆA

  • Paraolimpijske igre

Tokyo 2020. – 2. mjesto u bacanju diska – 55,06 m

 

  • Svjetska prvenstva

WPA SP Dubai 2019. – 3. mjesto u bacanju diska – 54,53 m

WPA SP London 2017. – 3. mjesto u bacanju diska – 57,33 m

 

  • Europska prvenstva

WPA EP Bydgoszcz 2021. – 1. mjesto u bacanju diska – 57,94 m CR

WPA EP Berlin 2018. – 2. mjesto u bacanju diska – 54,92 m
IPC EP Grosseto 2016. – 1. mjesto u bacanju kugle – 15,69 m

IPC EP Grosseto 2016. – 2. mjesto u bacanju diska – 55,59 m
IPC EP Swansea 2014. – 2. mjesto u bacanju kugle – 14,61 m
IPC EP Swansea 2014. – 3. mjesto u bacanju diska – 47,39 m

 

  • Ostala međunarodna natjecanja

IWAS Svjetske igre Sharjah 2019. – 1. mjesto u bacanju diska – 57,15 m ER
IWAS Svjetske igre Sharjah 2019. – 1. mjesto u bacanju kugle – 15,35 m NR
IWAS Svjetske igre Vila Real de San Antonio 2017. – 1. mjesto u bacanju diska – 50,40 m
IWAS Svjetske igre Vila Real de San Antonio 2017. – 1. mjesto u bacanju kugle – 14,03 m

PRIZNANJA I NAGRADE

Dobitnik je Povelje Grada Imotskog za izniman sportski doprinos te je počasni građanin Imotskog. Za nastup na Paraolimpijskim igrama u Riju 2016. godine dobio je medalju Grada Zagreba. Posebno priznanje za osvojeno odličje na Paraolimpijskim igrama u Tokiju dodijelio mu je Hrvatski paraolimpijski odbor na Danu hrvatskog paraolimpijskog sporta u 2022. godini.